קולטנים ונשמים

יריעת פוליפז 3/250

פוליפז
יריעת איטום ביטומנית לתשתיות
יריעה עשויה ביטומן משובח בפולימרים מסוג S.B.S עם שריון פוליאסטר. תאור המוצר
מטרות
השימוש
.1 ממברנת חיזוק על פני מיסעות קיימות ניזוקות לפני ריבודן מחדש, לצורך דחיית השתקפות
הסדיקה בשכבה האספלטית החדשה, איטום ושריון המיסעה. 
.2 ממברנת איטום וחיזוק המונחת בתחתית המיסעה על פני תשתית מחרסית פעילה למניעת
חדירת המים לתשתית והקטנת האפשרות לתפיחה וקריסה (COLLAPSE), ולחיזוק מבנה
המיסעה.
 .3 איטום חניונים עיליים ותת – קרקעיים המיועדים לריבוד בשכבה אספלטית עליונה (מינימום עובי
5 " ס מ). 
• עמידות גבוהה לסדיקה מחזורית יתרונות
• עמידות גבוהה לניקוב באספלט 
• חוזק מכני גבוה 
• התארכות גבוהה. 
 
עובי, מ"מ 3.0±0.3 מפרט טכני
שריון לבד פוליאסטר חזק במיוחד 
אורך גליל, מ' 10 
רוחב גליל, מ' 1 
( 11 סעיף DIN - 52123) 1430/3 י" ת >700 N/5CM לאורך במתיחה חוזק
( 11 סעיף DIN - 52123) 1430/3 י" ת >700 N/5CM לרוחב במתיחה חוזק
( 11 סעיף DIN - 52123) 1430/3 י" ת >35% % לאורך התארכות
( 11 סעיף DIN - 52123) 1430/3 י" ת >35% % לרוחב התארכות
( DIN - 52123) 1430/3 י" ת >110 °C בחום עמידות
( 12 סעיף DIN - 52123) 1430/3 י" ת <-20 °C בקור גמישות
התאמה למפרטים מתאים טבלה 51.07.02.04 " במפרט מע צ 2009) 51.04)
 
אופן השימוש:
הכנת השטח
ואופן היישום
.1 ליישום יריעות בין שכבות האספלט, למניעת סדקי השתקפות ראה מפרט " מע צ 2009) 51.04 .)
.2 לאיטום שתית חרסיתית ראה במפרט מע"צ 2009) 51.04) 
ניתן ליישם את היריעות כאשר הטמפרטורה בסביבה גבוהה מ – 5°C , ונמצאת במגמת עליה.
30 גלילים על משטח עץ עטופים בשרינק. אריזה
• אחסן במקום מוצל יבש ומאוורר בטמפרטורה מעל 5°C. הערות
• יש לאחסן את הגלילים במצב אנכי בלבד. 
• אין להניח או לאחסן משטח על משטח


דף הבית טלפוןwaze